بنر جزیره آشپزخانه

آشپزخانه جزیره

جزیره آشپزخانه آشپزخانه جزیره (Kitchen Island) به صورت یک کانتر به وسیله پایه مستقل یا از نوع شناور از دیوار جدا شده است که این امکان را به شما می‌دهد تا به عنوان یک منبع اصلی برای فعالیت‌های آشپزی مورد استفاده قرار گیرد. جزیره در محیط آشپزخانه، به همان دلیل که به دیوار متصل نیست،…